نحوه ارائه گزارش كارآموزي


سلام، مراحل ارائه گزارش كارآموزی بدين شرح اعلام ميشود: 1) ارسال اسکن یا عکس خوانا از مدارک، منجمله گواهی تکمیل ساعات و فرمهای دانشگاه به واتساپ اینجانب 2) تدوین و ارسال گزارش کارآموزی به واتساپ اینجانب. عمده محتوای این گزارش باید در جواب به این سوال باشد: “آموخته های من در مدت کارآموزی چه بوده است؟” معرفی شرکت و فعالیتهایش، مثبت هستند ولی لازم نیست طولانی باشد. طبیعی است که استفاده از عکس یا حتی فیلم در ارائه گزارش به شرطی که با اجازه مسئولین کارگاه باشد،