روال انجام پروژه کارشناسی و کارآموزی


سلام به دانشجویانی که با اینجانب پروژه و کارآموزی اخذ کرده اند. روال انجام هر دو کلاس در ادامه نوشته آمده است، لطفا اول به نکات مشترک دقت کنید: نکات مشترک برای همه دانشجویان: با توجه به شرایط خاص فاصله گذاری اجتماعی، جلسات عموما به صورت پیغام واتساپ برگزار میشود و جلسه تلفنی یا حضوری فقط در صورت نیاز مبرم برگزار خواهد شد. بهترین ساعت برای ارسال پیغام ها روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 الی 17:00 میباشد.