حضور دانشجویان در نمایشگاه بین المللی ایرن پلاست


نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به عنوان مهمترین رویداد بین المللی کشور در زمینه تجارت محصولات پلیمری است. این نمایشگاه موجبات گردهمایی سازمان ها، تشکل ها، انجمن ها، واحد های تولیدی، صنعتی و بازرگانی را از سراسر دنیا فرآهم می آورد. حضور شرکت های معتبر و مهم بین المللی در نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی و تعامل صنعتگران داخلی با آخرین دستاورد روز دنیاست. دوره نهم این نمایشگاه از تاریخ 3/7/93 تا 7/7/93 با حضور 760 شرکت داخلی و ئخارجی از 14 کشور جهان در محل