اخذ کارآموزی و پروژه با دکتر وزیری


با نزدیک شدن موعد ثبت نام، درخواستهای دانشجویان برای اخذ پروژه و کارآموزی هم به من میرسد. لطفا دقت کنید: اخذ این دو درس با اینجانب نیاز به کسب اجازه ندارد و تنها شرط آن وجود ظرفیت در سیستم ثبت نام است. در مورد روال انجام، لطفا “ادامه مطلب” را با دقت مطالعه کنید.